پذیرش اینترنتی

رزرو وقت از بیمارستان نور (تهران)

چنانچه قبلا در سیستم پذیرش اینترنتی بیمارستان چشم پزشکی نور عضو شده اید از این قسمت وارد شود.

وارد شوید

در غیر این صورت عضو شوید.

عضو شوید
در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر و دریافت نوبت معاینه با مرکز تماس بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نور با شماره تلفن 021-82400 تماس بگیرید.