معرفی چشم پزشکان بیمارستان چشم پزشکی نور

مشاهده پزشکان بیمارستان چشم پزشکی نور بر اساس تخصص
نمایش تمام پزشکان
دکتر سید حسن هاشمی
فوق تخصص قرنیه و سگمان قدامی
پیوند قرنیه، جراحی عیوب انکساری، کاتاراکت(آب مروارید)، پیوند قرنیه، قوز قرنیه، ناخنک، لنز داخل چشمی، سایر جراحی های قرنیه و سگمان قدامی
دکتر هوشنگ فقیهی
فوق تخصص شبکیه
آب مروارید(کاتاراکت)، جراحی اصلاح عیوب انکساری، جراحی های شبکیه، ویتره و لیزر
دکتر منصور طاهرزاده
  جراح و متخصص چشم پزشکی
آب مروارید(کاتاراکت)، اصلاح عیوب انکساری با لیزر اکسایمر و کاشت لنزهای داخل چشمی
دکتر سید محمد میرآفتاب
فوق تخصص قرنیه و سگمان قدامی
عیوب انکساری( پی آر کی، لازک، فمتولیزیک، اسمایل)، کاتاراکت(آب مروارید)، پیوند قرنیه، قوز قرنیه، ناخنک، لنز داخل چشمی، سایر جراحی های قرنیه و سگمان قدامی
دکتر سید علیرضا حبیب الهی
  جراح و متخصص چشم پزشکی
عیوب انکساری، کاتاراکت(آب مروارید)، فیکو، لیزر، اسمایل، درمان پیرچشمی، لنزهای آرتیزان و گلوکوم
دکترعلی غلامی نژاد
  جراح و متخصص چشم پزشکی
عیوب انکساری، کاتاراکت(آب مروارید)
دکتر سید محمدرضا طاهری
  جراح و متخصص چشم پزشکی
عیوب انکساری، کاتاراکت(آب مروارید)، اسمایل، کاشت لنزهای داخل چشمی، درمان پیرچشمی و ناخنک
دکتر شکیبا عبادالهی
فوق تخصص قرنیه و سگمان قدامی
عیوب انکساری، کاتاراکت(آب مروارید)، پیوند قرنیه، قوز قرنیه، ناخنک، سایر جراحی های قرنیه و سگمان قدامی
دکتر مسعود ناصری پور
فوق تخصص شبکیه، تومورهای چشمی(انکولوژی)
شبکیه، ویتره و لیزر، تومورهای چشمی
دکتر آزاده فرحی
فوق تخصص اکولوپلاستیک، استرابیسم و اربیت، مجاری اشکی
پلاستیک چشم، پتوز یا افتادگی پلک، مجاری اشکی، اربیت و استرابیسم ،جراحی کاتاراکت(آب مروارید) و عیوب انکساری
دکتر کامران جلالی
  جراح و متخصص چشم پزشکی
شبکیه، ویتره و لیزر، جراحی عیوب انکساری، کاتاراکت(آب مروارید)
دکتر سپیده توکلی زاده
فوق تخصص اکولوپلاستیک و استرابیسم، اربیت، مجرای اشکی
پلاستیک چشم، پتوز یا افتادگی پلک، مجاری اشکی، اربیت و استرابیسم و جراحی عیوب انکساری
دکتر فدرا حاجی زاده
فوق تخصص شبکیه
شبکیه، ویتره و لیزر، کاتاراکت(آب مروارید)، تزریقات داخل چشمی، درمان بیماری های التهاب چشم(یوئیت)
دکتر علیرضا فهیم
  جراح و متخصص چشم پزشکی
عیوب انکساری(PRK، فمتولیزیک، اسمایل)، کاتاراکت(آب مروارید) با روش لیزری
دکتر پوپک پیر
  جراح و متخصص چشم پزشکی
عیوب انکساری، کاتاراکت(آب مروارید)
دکتر سعید شاه حسینی
فوق تخصص قرنیه و سگمان قدامی
عیوب انکساری، کاتاراکت(آب مروارید)، پیوند قرنیه، قوز قرنیه، لنز داخل چشمی، سایر جراحی های قرنیه و سگمان قدامی
دکتر مهدی بهنیا
فوق تخصص شبکیه
شبکیه، ویتره و لیزر، کاتاراکت(آب مروارید) و عیوب انکساری
دکتر کاظم امان زاده
فوق تخصص قرنیه و سگمان قدامی
عیوب انکساری، کاتاراکت(آب مروارید)، پیوند قرنیه، قوز قرنیه، لنز داخل چشمی، سایر جراحی های قرنیه و سگمان قدامی
دکتر حسن کوهیان
فوق تخصص قرنیه و سگمان قدامی
عیوب انکساری، کاتاراکت(آب مروارید)، پیوند قرنیه، قوز قرنیه، ناخنک، لنز داخل چشمی، سایر جراحی های قرنیه و سگمان قدامی
دکتر آرش عشق آبادی
فوق تخصص شبکیه
شبکیه، ویتره و لیزر، کاتاراکت(آب مروارید)
دکتر رضا عرفانیان سلیم
فوق تخصص اکولوپلاستیک و استرابیسم، اربیت، مجرای اشکی
پلاستیک چشم، پتوز یا افتادگی پلک، مجاری اشکی، اربیت و استرابیسم و جراحی کاتاراکت(آب مروارید)
دکتر ابراهیم جعفرزاده پور
دکتری تخصصی اپتومتری
عدسی های تماسی (contact lens)، الکتروفیزیولوژی، کمک بینایی (Low Vision)، اورتوپتیک و اپتومتری
دکتر هومن بهرمندی
فوق تخصص قرنیه و سگمان قدامی
عیوب انکساری، کاتاراکت(آب مروارید)، پیوند قرنیه، قوز قرنیه، ناخنک، لنز داخل چشمی، سایر جراحی های قرنیه و سگمان قدامی
دکتر میثم میر عشقی
  جراح و متخصص چشم پزشکی
عیوب انکساری، کاتاراکت(آب مروارید)، جراحی بیماری های سطح چشم
دکتر محمدمهدی زعفرانی
فوق تخصص قرنیه و سگمان قدامی
عیوب انکساری(لیزیک، لازک، اسمایل)، کاتاراکت(آب مروارید، آب مروارید کودکان)، قوزقرنیه، ناخنک، انواع پیوند قرنیه، کاشت لنزهای داخل چشمی و سایر جراحی های قرنیه و سگمان قدامی
دکتر صابر ملایی
فوق تخصص شبکیه
شبکیه، ویتره و لیزر، کاتاراکت(آب مروارید) و عیوب انکساری، جراحی های شبکیه ویتره و لیزر
دکتر کیوان شیرزادی
  جراح و متخصص چشم پزشکی
عیوب انکساری(لیزیک)، کاتاراکت(آب مروارید)
دکتر نیما نوروزی
  جراح و متخصص چشم
جراحي اصلاح عیوب انکساری ، کاتاراکت (آب مروارید)
دکتر کاملیا شهابی
فوق تخصص قرنیه و سگمان قدامی، بیماری های سطحی چشم
جراحي اصلاح عیوب انکساری ، کاتاراکت (آب مروارید) ، بیماری های سطح چشم
دکتر علیرضا مقدسی
فوق تخصص قرنیه و سگمان قدامی
جراحي اصلاح عیوب انکساری، کاتاراکت (آب مروارید)، پیوند قرنیه، قوز قرنیه، ناخنک، لنز داخل چشمی، سایر جراحی های قرنیه و سگمان قدامی
دکتر مسعود اقصایی فرد
فوق تخصص نوروافتالمولوژی، استرابیسم
انحراف چشم، پلک و مجاری اشکی، اربیت، نوروافتالمولوژی، کاتاراکت(آب مروارید)، لیزیک
دکتر فاطمه علیپور
فوق تخصص قرنیه و لنزهای تماسی
فلوشیپ لنزهای تماسی، جراحی عیوب انکساری، کاتاراکت(آب مروارید)
دکتر فرزاد محمدی
فوق تخصص قرنیه و سگمان قدامی
جراحی آب مروارید (از جمله به کمک لیزر)، پیوند قرنیه (خلفی، قدامی و تمام ضخامت)، جراحی عیوب انکساری (لازک، فمتولیزیک و اسمایل)، کاشت لنزهای داخل چشمی، قوز قرنیه (کارگذاری حلقه)، ناخنک و سایر جراحی های قرنیه و سگمان قدامی
دکتر راما پورمتین
فوق تخصص قرنیه و سگمان قدامی
جراحي اصلاح عیوب انکساری ، کاتاراکت(آب مروارید)، پیوند قرنیه، قوز قرنیه، ناخنک، لنز داخل چشمی، سایر جراحی های قرنیه و سگمان قدامی
دکتر علی رضا خدابنده
فوق تخصص شبکیه
شبکیه، ویتره و لیزر، اصلاح عیوب انکساری ، کاتاراکت (آب مروارید)
دکتر علیرضا سلیمانی
فوق تخصص گلوکوم (آب سیاه)
جراحي گلوکوم، اصلاح عیوب انکساری (ليزيك) ، کاتاراکت (آب مروارید)
دکتر علیرضا هدایت فر
فوق تخصص یووئیت و التهاب چشم
یووئیت و التهاب چشم، جراحی اصلاح عیوب انکساری (ليزيك) ، کاتاراکت (آب مروارید)
دكتر سید مهدی مرتضوی
فوق تخصص گلوکوم (آب سیاه)
جراحي آب سياه (گلوكوم) ، جراحی عیوب انکساری(ليزيك) ، جراحی کاتاراکت (آب مروارید)
دکتر علی مکاتب
فوق تخصص شبكيه ،ويتره و رتين
جراحی های شبکیه ویتره و لیزر، تزريق داخل چشمي ، کاتاراکت (آب مروارید) و اصلاح عیوب انکساری (لیزیک)
دکتر محمد حسن ریخته گر
فوق تخصص اکولوپلاستیک و اوربیت
جراحی های کاتاراکت ( آب مروارید)،  اصلاح عيوب انکساری (لیزیک) ، بازسازی اربیت، پلک و انحراف چشم
دکترعلی هداوندخانی
فوق تخصص قرنیه و سگمان قدامی
جراحی کاتاراکت( آب مروارید) ، جراحی اصلاح عیوب انکساری( ليزيك)، جراحی پیوند قرنیه
دكتر علي صادقي
فوق تخصص استرابيسم ، نوروافتالمولوژي و اطفال
جراحي انحراف چشم(استرابيسم)كودكان و بزرگسالان ، جراحي آب مرواريد(كاتاراكت)كودكان و بزرگسالان،جراحي عيوب انكساري(ليزيك)
دکتر لیلا ساسانی
فوق تخصص گلوکوم (آب سیاه)
جراحی گلوکوم ، عیوب انکساری (لیزیک) و کاتاراکت (آب مروارید)
دکتر شبنم کیوانی راد
فوق تخصص استرابیسم، مجاری اشکی
استرابیسم، مجاری اشکی ،کودکان، جراحی بلفاروپلاستی، جراحی کاتاراکت (آب مروارید) و اصلاح عیوب انکساری
دكتر محمد مهدي نوراني
فوق تخصص قرنيه و سگمان قدامي
جراحي اصلاح عيوب انكساري ( ليزيك ) ، كاتاراكت (آب مرواريد) ، پيوند قرنيه ، قوز قرنيه ، لنز داخل چشمي و ساير جراحي هاي قرنيه
دکتر حسن محبوبی پور
  جراح و متخصص چشم پزشکی
عیوب انکساری، کاتاراکت(آب مروارید)
دكتر زهرا فرزين وش
فوق تخصص گلوكوم
جراحي گلوكوم (آب سياه) ، اصلاح عيوب انكساري (ليزيك) ،كاتاراكت (آب مرواريد )
دكترحسين عبدالخالق
  جراح و متخصص چشم
جراحي هاي عيوب انكساري( ليزيك ،لازك و .... ) ، كاتاراكت (آب مرواريد)
دكتر علي ترابي
  جراح و متخصص چشم
جراحي هاي عيوب انكساري( ليزيك ، لازك و .... ) ، كاتاراكت (آب مرواريد)
دكتر فريبا آگهين
  جراح و متخصص چشم
جراحی اصلاح عیوب انکساری(لیزیک)، جراحی کاتاراکت (آب مروارید )
دكتر محمدرضا سعيدي فر
فوق تخصص قرنيه و سگمان قدامي
جراحی کاتاراکت ( آب مروارید) ، جراحی اصلاح عیوب انکساری ( ليزيك) ، جراحی پیوند قرنیه
دکتر عادله فائق
فوق تخصص قرنیه و سگمان قدامی
عیوب انکساری( پی آر کی، لازک، فمتولیزیک، اسمایل)، کاتاراکت(آب مروارید)، پیوند قرنیه، قوز قرنیه، ناخنک، لنز داخل چشمی، سایر جراحی های قرنیه و سگمان قدامی
دکتر مسلم عطارد
  جراح و متخصص چشم
جراحی اصلاح عیوب انکساری(لیزیک)
دكتر رضا كيائي افشار
  جراح و متخصص چشم
جراحی اصلاح عیوب انکساری(لیزیک)، جراحی کاتاراکت (آب مروارید )
دکتر محمدحسن عالم زاده انصاری
  جراح و متخصص چشم
جراحی اصلاح عیوب انکساری(لیزیک)، جراحی کاتاراکت (آب مروارید )
دکتر حسن خلیلی
  جراح و متخصص چشم پزشکی
عیوب انکساری( پی آر کی، لازک، فمتولیزیک، اسمایل)، کاتاراکت(آب مروارید)، پیوند قرنیه، قوز قرنیه، ناخنک، لنز داخل چشمی، سایر جراحی های قرنیه و سگمان قدامی
دکتر احمد حسین
فوق تخصص شبکیه
شبکیه، ویتره و لیزر، اصلاح عیوب انکساری ، کاتاراکت (آب مروارید)
دکتر نوید محسن زاده
فوق تخصص اکولوپلاستیک، استرابیسم و اربیت، مجاری اشکی
پلاستیک چشم، پتوز یا افتادگی پلک، مجاری اشکی، اربیت و استرابیسم ،جراحی کاتاراکت(آب مروارید) و عیوب انکساری
در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر و دریافت نوبت معاینه با مرکز تماس بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نور با شماره تلفن 021-82400 تماس بگیرید.