بیمه ها

نام بیمه مورد نظر خود را وارد، و یا انتخاب نمایید
نام بیمه خدمات سرپایی خدمات بستری توضیحات
ویزیت ها PRK / لازک فمتولیزیک فمتواسمایل جراحی داخل چشمی
آتيه سازان حافظ ندارد ندارد ندارد ندارد دارد
آرمان سفيران سلامت ندارد ندارد ندارد ندارد دارد
آسیا ندارد ندارد ندارد ندارد دارد
البرز ندارد ندارد ندارد ندارد دارد ویزیت فقط دفترچه های البرز
ایران دارد ندارد ندارد ندارد دارد
بازنشستگی نفت دارد ندارد ندارد ندارد دارد
بانک تجارت دارد ندارد ندارد ندارد دارد
بانک توسعه صادرات دارد ندارد ندارد ندارد ندارد
بانک رفاه دارد ندارد ندارد ندارد دارد
بانك سپه دارد ندارد ندارد ندارد دارد
بانك صادرات دارد ندارد ندارد ندارد دارد
بانك صنعت و معدن دارد ندارد ندارد ندارد دارد
بانك کشاورزی دارد ندارد ندارد ندارد دارد
بانک مرکزی دارد ندارد ندارد ندارد دارد
بانک مسکن دارد ندارد ندارد ندارد دارد
فلات ملت دارد ندارد ندارد ندارد دارد
بنیاد 15 خرداد دارد ندارد ندارد ندارد دارد
SOS ندارد ندارد ندارد ندارد دارد
تعاون ندارد ندارد ندارد ندارد دارد
سرمد ندارد ندارد ندارد ندارد دارد
کانون سردفتران ندارد ندارد ندارد ندارد دارد
کوثر ندارد ندارد ندارد ندارد دارد
ما ندارد ندارد ندارد ندارد دارد
معلم ندارد ندارد ندارد ندارد دارد
ملت ندارد ندارد ندارد ندارد دارد
میهن ندارد ندارد ندارد ندارد دارد
نوین ندارد ندارد ندارد ندارد دارد
پارسیان ندارد ندارد ندارد ندارد دارد فقط دفترچه های پارسیان
تجارت نو ندارد ندارد ندارد ندارد دارد
دانا ندارد ندارد ندارد ندارد دارد دفترچه دانا و کارت طلایی
دی دارد ندارد ندارد ندارد دارد
رازی ندارد ندارد ندارد ندارد دارد
سامان ندارد ندارد ندارد ندارد دارد
سینا ندارد ندارد ندارد ندارد دارد فقط دفترچه های سینا
صنایع مس دارد ندارد ندارد ندارد دارد
فلات قاره دارد ندارد ندارد ندارد دارد
شهرداری دارد ندارد ندارد ندارد دارد
صدا و سیما دارد ندارد ندارد ندارد دارد
صنعت نفت دارد ندارد ندارد ندارد دارد
فولاد دارد ندارد ندارد ندارد دارد
کانون سردفتران دارد ندارد ندارد ندارد دارد
کتابخانه مجلس دارد ندارد ندارد ندارد دارد
سازمان گسترش دارد ندارد ندارد ندارد دارد
مجلس شورای اسلامی دارد ندارد ندارد ندارد دارد
پژوهشگاه مجلس شورای اسلامی دارد ندارد ندارد ندارد دارد
هواپیمایی هما دارد ندارد ندارد ندارد دارد
ریاست جمهوری دارد ندارد ندارد ندارد دارد
بانک مهر ایران دارد ندارد ندارد ندارد دارد
مجتمع امام خمینی دارد ندارد ندارد ندارد دارد
بانک ملی دارد ندارد ندارد ندارد دارد
روزنامه ایران دارد ندارد ندارد ندارد دارد
خدمات درمانی دارد ندارد ندارد ندارد دارد
تامین اجتماعی دارد ندارد ندارد ندارد دارد
نیروهای مسلح دارد ندارد ندارد ندارد دارد
در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر و دریافت نوبت معاینه با مرکز تماس بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نور با شماره تلفن 021-82400 تماس بگیرید.