درحال بارگزاری ...
صفحه اصلی پذیرش بیمه های تحت پوشش
این صفحه را در فیس بوک به اشتراک بگذاریداین صفحه را در گوگل پلاس به اشتراک بگذاریداین صفحه را تویت نمائیداین صفحه را در linkedIn  به اشتراک بگذارید | این صفحه را چاپ نمائید | A- A A+

بیمه های تحت پوشش

  بیمه های طرف قرارداد بابیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نور  عبارتند از :

  • بیمه های پایه

خدمات درمانی – تامین اجتماعی

  •  بیمه های دولتی و خصوصی

آتیه سازان حافظ - ایران - البرز – آسیا – دانا – پارسیان - SOS  -  رازی – سامان – آرمان – ما – ملت – سینا – کارآفرین – میهن –کوثر- معلم – نوین – حکمت - دی

  •  بانکها

تجارت – صادرات – ملت – ملی – سپه – مسکن – مرکزی – رفاه – صنعت و معدن – توسعه صادرات – کشاورزی

  •  صندوق های بازنشستگی

نفت – فولاد

  •  شرکتها و سازمانها 

مجتمع امام خمینی –– روزنامه ایران– شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش –شرکت ملی صنایع مس شرکت نفت فلات قاره – شهرداری – صدا و سیما– صنعت نفت – کانون سردفتران – مجلس شورای اسلامی – کتابخانه مجلس شورای اسلامی  - مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی  – سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران – هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما)- پانزده خرداد – شهید شوریده

نوع بیمه                                     جهت پذیرش سرپایی بستری                      جهت بستری (عمل)   
بانک سپه دفترچه – بدون پرداخت معرفی نامه – بدون پرداخت
بانک صادرات دفترچه – بدون پرداخت معرفی نامه – بدون پرداخت
بانک صنعت و معدن دفترچه – بدون پرداخت معرفی نامه – بدون پرداخت
بانک کشاورزی دفترچه – بدون پرداخت معرفی نامه – بدون پرداخت
بانک مرکزی دفترچه – بدون پرداخت معرفی نامه – بدون پرداخت
بانک تجارت دفترچه – بدون پرداخت معرفی نامه – بدون پرداخت
بانک توسعه صادرات دفترچه – بدون پرداخت معرفی نامه – بدون پرداخت
بانک رفاه معرفی نامه و دفترچه خدمات درمانی – بدون پرداخت

معرفی نامه و دفترچه خدمات درمانی – بدون پرداخت

بانک مسکن معرفی نامه و دفترچه خدمات درمانی - بدون پرداخت معرفی نامه و دفترچه خدمات درمانی - بدون پرداخت
بانک ملی

دفترچه- شاغل 20% فرانشیز پرداختی

بازنشسته 10% فرانشیز پرداختی

کوپن بیمه البرز– بدون پرداخت

در خصوص تزریق آواستین معرفی نامه بانک– شاغل 20% فرانشیز پرداختی

بازنشسته 10% فرانشیز پرداختی

ایران دفترچه بیمه ایران – دفترچه پایه + معرفینامه اینترنتی- پرداختی طبق شرایط بیمه دفترچه بیمه پایه +معرفی نامه اینترنتی – (با توجه به سقف و فرانشیز درج شده روی معرفی نامه)
بیمه دی (بنیاد شهید ) دفترچه + معرفی نامه دی – بدون پرداخت فترچه بیمه پایه + معرفی نامه اینترنتی – بدون پرداخت
البرز

دفترچه پایه +  معرفی نامه که فقط در خصوص لیزرتراپی پذیرفته میشود –( سقف درج شده روی معرفی نامه)

دفترچه + معرفی نامه  (با توجه به سقف درج شده روی معرفی نامه)

دانا

دفترچه دانا

دفترچه پایه  + کارت طلایی – پرداخت طبق فراشیز درج شده
معرفی نامه اینترنتی  + دفترچه – ( با توجه به سقف درج شده روی معرفینامه )
پارسیان دفترچه – 20% فرانشیز پرداختی

دفترچه + معرفی نامه(باتوجه به سقف درج شده روی معرفی نامه)

پارسیان اورژانس(ایران خودرو) معرفی نامه – بدون پرداخت ------
SOS دفترچه + معرفی نامه (درصورت تعهد)– طبق فرانشیز درج شده در معرفینامه

دفترچه + معرفی نامه  (با توجه به سقف درج شده روی معرفی نامه )

آسیا – معلم – نوین - سینا دفترچه پایه +  معرفی نامه ( که فقط در خصوص لیزرتراپی پذیرفته میشود) –پرداختی طبق سقف و فرانشیزدرج شده روی معرفی نامه

دفترچه + معرفی نامه  (با توجه به سقف درج شده روی معرفی نامه )

سینا - نیرو دفترچه – 20% پرداخت (شعبه کرج 10% پرداخت)

دفترچه + معرفی نامه  (با توجه به سقف درج شده روی معرفی نامه)

رازی – سامان – آرمان – ما – ملت – کارآفرین – میهن - کوثر

دفترچه پایه +  معرفی نامه ( که فقط در خصوص لیزر تراپی پذیرفته میشود) –پرداختی طبق سقف و فرانشیز  درج شده روی معرفی نامه

دفترچه + معرفی نامه  (با توجه به سقف درج شده روی معرفی نامه)

صندوق بازنشستگی نفت دفترچه – 10% پرداخت معرفی نامه – بدون پرداخت
صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد معرفی نامه دارای مهرفرانشیز بجز ویزیت و اپتومتری- باتوجه به فرانشیز درج شده معرفی نامه – پرداخت باتوجه به فرانشیز درج شده
شهرداری

کلیه خدمات با دفترچه بجز لیزرتراپی و آنژیوگرافی با معرفی نامه- بازنشسته بدون پرداخت و شاغل 10%پرداخت

شماره بیمه با کد 91 رایگان
معرفی نامه – بدون پرداخت
کانون سردفتران کلیه خدمات بدون اپتومتری با دفترچه و لیزرتراپی با معرفی نامه- 20% پرداخت معرفی نامه – 25% پرداخت
روزنامه ایران معرفی نامه + دفترچه – پرداخت بر اساس سقف درج شده در معرفینامه معرفی نامه + دفترچه – پرداخت بر اساس سقف درج شده در معرفینامه
هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) دفترچه – 30% پرداخت

معرفی نامه – بدون پرداخت

مجلس سلامت کارت + دفترچه – بدون پرداخت معرفی نامه – بدون پرداخت
کتابخانه مجلس کارت کتابخانه + دفترچه – بدون پرداخت معرفی نامه – بدون پرداخت
پژوهشگاه مجلس

کارت پژوهشگاه + دفترچه – 20% پرداخت

معرفی نامه – 10%فرانشیز
سازمان گسترش کارت سازمان گسترش – بدون پرداخت کارت سازمان گسترش + دفترچه – بدون پرداخت
صنعت نفت(کارکنان شرکت نفت) دفترچه – 10% پرداخت معرفی نامه – 10% پرداخت
صدا و سیما کلیه خدمات با دفترچه -  لیزرتراپی و آنژیوگرافی با معرفی نامه – بازنشسته 10% پرداخت و شاغل 20% پرداخت معرفی نامه  – بدون پرداخت
شرکت نفت فلات قاره دفترچه – بدون پرداخت معرفی نامه – بدون پرداخت
شرکت ملی صنایع مس ایران دفترچه – 10% پرداخت معرفی نامه – بدون پرداخت
بنیاد 15 خرداد معرفی نامه – بدون پرداخت معرفی نامه – بدون پرداخت
شرکت سرمایه گذاری و توسعه رفاه کیش دفترچه – 10% پرداخت معرفی نامه – بدون پرداخت
آتیه سازان حافظ

دفترچه پایه +  معرفی نامه (فقط لیزر پذیرفته میشود) –( پرداختی بر اساس سقف درج شده روی معرفی نامه)

دفترچه + معرفی نامه  (با توجه به سقف درج شده روی معرفی نامه)

 

 مطالبی در مورد هزینه عمل ها

  • هزینه جراحی ها پس از معاینات اولیه، و با توجه به نوع عمل مشخص خواهد شد. 
  • در صورتیکه از بیمه استفاده می کنید، جهت اطلاع از هزینه عمل های جراحی با واحد بیمه به شماره 82401804، 82401805 و در غیر این صورت با شماره 82400 تماس حاصل فرمایید. 
  • جهت دریافت هزینه خدمات سرپایی نیز با 82400 تماس حاصل فرمایید.