درحال بارگزاری ...
صفحه اصلی معرفی بیمارستانپزشكان معرفی چشم پزشکان
این صفحه را در فیس بوک به اشتراک بگذاریداین صفحه را در گوگل پلاس به اشتراک بگذاریداین صفحه را تویت نمائیداین صفحه را در linkedIn  به اشتراک بگذارید | این صفحه را چاپ نمائید | A- A A+

معرفی چشم پزشکان

دکتر سید حسن هاشمی

فوق تخصص : قرنیه و سگمان قدامی
پيوند قرنيه، جراحي عيوب انكساري، كاتاراكت(آب مرواريد)

دکتر هوشنگ فقیهی

فوق تخصص : شبکیه
جراحی شبکیه، ویتره و لیزر

دکتر منصور طاهرزاده

تخصص : جراح و متخصص چشم پزشکی
جراحي عيوب انكساري، كاتاراكت(آب مرواريد)

دکتر سید علیرضا حبیب الهی

تخصص : جراح و متخصص چشم پزشکی
جراحي عيوب انكساري، كاتاراكت(آب مرواريد)

دکتر سید محمد میرآفتاب

فوق تخصص : قرنیه و سگمان قدامی
پيوند قرنيه، جراحي عيوب انكساري، كاتاراكت(آب مرواريد)

دکترعلی غلامی نژاد

تخصص : جراح و متخصص چشم پزشکی
جراحي عيوب انكساري، كاتاراكت(آب مرواريد)

دکتر محمد امین سیدیان

فوق تخصص : قرنیه و سگمان قدامی
پيوند قرنيه، جراحي عيوب انكساري، كاتاراكت(آب مرواريد)

دکتر سید محمدرضا طاهری

تخصص : جراح و متخصص چشم پزشکی
جراحي عيوب انكساري، كاتاراكت(آب مرواريد)

دکتر شکیبا عبادالهی

فوق تخصص : قرنیه و سگمان قدامی
پيوند قرنيه، جراحي عيوب انكساري، كاتاراكت(آب مرواريد)

دکتر آزاده فرحی

فوق تخصص : اکولوپلاستیک و استرابیسم
جراحي پلاستيك چشم، مجاری اشکی، اربیت و استرابيسم ،جراحي کاتاراکت و عیوب انکساری

دکتر کامران جلالی

تخصص : جراح و متخصص چشم پزشکی
جراحي شبكيه، ويتره و ليزر

دکتر محمد ریاضی

فوق تخصص : شبکیه
جراحي شبكيه، ويتره و ليزر

دکتر بهروز کوچکی

فوق تخصص : گلوکوم(آب سیاه)
جراحی گلوكوم، جراحي عيوب انكساري و جراحي كاتاراكت

دکتر سپیده توکلی زاده

فوق تخصص : اکولوپلاستیک و استرابیسم
جراحي پلاستيك چشم، مجاری اشکی، اربیت و استرابيسم ، و جراحي عیوب انکساری

دکتر کاظم امان زاده

فوق تخصص : قرنیه و سگمان قدامی
جراحي عيوب انكساري، كاتاراكت(آب مرواريد)

دکتر علیرضا فهیم

تخصص : جراح و متخصص چشم پزشکی
جراحي عيوب انكساري، كاتاراكت(آب مرواريد)

دکتر پوپک پیر

تخصص : جراح و متخصص چشم پزشکی
جراحي عيوب انكساري، كاتاراكت(آب مرواريد)

دکتر فدرا حاجی زاده

فوق تخصص : شبکیه
جراحي شبكيه، ويتره و ليزر

دکتر مهدی بهنیا

فوق تخصص : شبکیه
جراحي شبكيه، ويتره و ليزر

دکتر سعید شاه حسینی

فوق تخصص : قرنیه و سگمان قدامی
پيوند قرنيه، جراحي عيوب انكساري، كاتاراكت(آب مرواريد)

دکتر شهاب حیدریان

فوق تخصص : قرنیه و سگمان قدامی
جراحي عيوب انكساري، كاتاراكت(آب مرواريد)

دکتر علیرضا هدایت فر

فوق تخصص : یووییت و التهاب چشم
جراحی عيوب انکساری و کاتاراکت(آب مروارید)

دکتر آرش عشق آبادی

فوق تخصص : شبکیه
جراحي شبكيه، ويتره و ليزر

دکتر رضا عرفانیان سلیم

فوق تخصص : اکولوپلاستیک و استرابیسم
جراحي پلاستيك چشم، مجاری اشکی، اربیت و استرابيسم ، و جراحي کاتاراکت

دکتر هیوا پارسافر

تخصص : جراح و متخصص چشم پزشکی
جراحي عيوب انكساري، كاتاراكت(آب مرواريد)

دکتر هومن بهره مندی

فوق تخصص : قرنیه و سگمان داخلی
جراحي عيوب انكساري، كاتاراكت(آب مرواريد)

دکتر حسن محبوبی پور

تخصص : جراح و متخصص چشم پزشکی
جراحي عيوب انكساري، كاتاراكت(آب مرواريد)

دکتر نرگس زندوکیل

فوق تخصص : گلوکوم (آب سیاه)
جراحی گلوكوم، جراحي عيوب انكساري و جراحي كاتاراكت

دکتر الینا غفاری

فوق تخصص : شبکیه
جراحي شبكيه، ويتره و ليزر

دکتر کیوان شیرزادی

تخصص : جراح و متخصص چشم پزشکی
جراحي عيوب انكساري، كاتاراكت(آب مرواريد)

دکتر محمود جباروند

فوق تخصص : قرنیه و سگمان داخلی
پيوند قرنيه، جراحي عيوب انكساري، كاتاراكت(آب مرواريد)

دکتر رضا عظیمی

فوق تخصص : شبکیه
جراحی شبکیه، ویتره و لیزر

دکتر شهرام افضلی

تخصص : جراح و متخصص چشم پزشکی

دکتر میثم میر عشقی

تخصص : جراح و متخصص چشم پزشکی
جراحي عيوب انكساري، كاتاراكت(آب مرواريد)

دکتر حسن کوهیان

فوق تخصص : قرنیه و سگمان قدامی

دکتر کاملیا شهابی

فوق تخصص : قرنیه و سگمان قدامی
پيوند قرنيه، جراحي عيوب انكساري، كاتاراكت(آب مرواريد)

دکتر علی مکاتب

تخصص : جراح و متخصص چشم پزشکی
جراحي عيوب انكساري، كاتاراكت(آب مرواريد)

دکتر نیما نوروزی

تخصص : جراح و متخصص چشم پزشکی
جراحي عيوب انكساري، كاتاراكت(آب مرواريد)

دکتر رامک روحی پور

فوق تخصص : جراحی شبکیه، ویتره و لیزر

دکتر آرش ملکی

فوق تخصص : شبکیه و یووییت
جراحی عيوب انکساری و کاتاراکت(آب مروارید)

دکتر امیرحسین آقاجانی

تخصص : جراح و متخصص چشم پزشکی

دکتر لیلا قوجازاده

فوق تخصص : گلوکوم(آب سیاه)
جراحی گلوكوم، جراحي عيوب انكساري و جراحي كاتاراكت

دکتر قاسم فخرایی

فوق تخصص : گلوکوم(آب سیاه)
جراحی گلوكوم، جراحي عيوب انكساري و جراحي كاتاراكت

دکتر علیرضا مقدسی

فوق تخصص : قرنیه و سگمان قدامی
پيوند قرنيه، جراحي عيوب انكساري، كاتاراكت(آب مرواريد)

دکتر علی ایزدی

فوق تخصص : فوق تخصص : گلوکوم (آب سیاه)
جراحی گلوكوم، جراحي عيوب انكساري و جراحي كاتاراكت

دکتر محمد نعیم امینی فرد

فوق تخصص : قرنیه و سگمان قدامی
پيوند قرنيه، جراحي عيوب انكساري، كاتاراكت(آب مرواريد)

دکتر الیاس خلیل پور

تخصص : جراح و متخصص چشم پزشکی
جراحي عيوب انكساري، كاتاراكت(آب مرواريد)